Fundació Nausica

Els seus membres són persones que han estat i estan vinculades a l’escola Nausic. Hi ha antics pares i mares, anntics alumnes i la directora anterior. La seva funció principal és vetllar per la continuïtat del projecte educatiu de l’escola recolzant a l’equip de mestres i a les famílies.

President: Lluís Miralles

Secretari: Josep Broggi

Vocals: Anna Bayó, Jaume Bayó, Antoni Ma Cervera, Carme Lorenzo i Núria Torra.


Equip directiu


A l’Escola Nausica estem plenament orgullosos de la implicació que demostren els mestres, tant en la seva tasca a l’aula amb els alumnes com en el treball col·lectiu que s’elabora des del claustre de professors. Els professionals de l’educació que tenim a l’escola compten amb tota la formació i experiència necessàries, i des de l’equip directiu es procura que hi hagi de tant en tant una certa renovació del claustre amb l’arribada de gent jove. De la mateixa manera, també sentim una gran satisfacció pel compromís i el rigor que mostra el personal no docent en la seva tasca diària a l’escola, ja sigui en la secretaria, en el suport amb els infants, a la cuina… L’equip professional de Nausica està dotat d’un gran esperit humà i de superació.

Tutors i tutores


Àmbits d’actuació


Consell Escolar

Es va constituir el desembre de 2016. Actualment en són membres:

Presidenta: Anna Bayó

Sector Fundació: Carme Lorenzo, Josep Broggi i Lluís Miralles.

Sector mares i pares: Mònica Alonso (fills a 1r, 4t i 6è), Itziar de Lecuona (fills a P3 i P5), Jordi García (filla a 3r) i Susanne van Voorst van Beest (fills a P3, 1r i 3r).

Sector mestres: Amèlia Esteban, Mònica Subirà, Mònica Tiana i Teresa Sala.

Sector PAS: Bibi Barenys.

Sector alumnes: 2 alumnes de 6è elegits a l’octubre.


Junta de l’Ampa

Presidenta: Mònica Alonso

Tresorer: Ricard Ochoa

Secretària:

Vocals: